Tietosuojaseloste

 

 

Kodin yleisapu ja remontointi JPV suojaa asiakkaittensa yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme, kuinka käsittelemme heidän henkilötietojaan.

Jotta asiakas voi käyttää www.kodinyleisapu.com – sivuston toimintoja: mm. arviointikäyntitilauslomaketta, hänen on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Keräämiämme asiakastietoja voidaan eritellä käyttäjän itsensä antamiin ja verkkosivuston käytöstä ja kävijäanalytiikasta kerättyihin tietoihin.

 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä:

Kodin yleisapu ja remontointi JPV

Y-tunnus: 2086091-3

Metsätähdentie 15

01350 VANTAA

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoja asiakaspalvelustamme: myynti(a)kodinyleisapu.com

 

Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?

Mahdollisia kerättäviä tietoja ovat:

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot
 • Tunnistautumistiedot, kuten etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Palvelujen käytöstä analytiikan avulla kerätyt tiedot, kuten IP-osoite
 • Verkkosivuston selaustiedot

Tietojen päälähde on asiakas itse. Asiakas luovuttaa tietonsa tehdessään arviointikäyntitilauksen tai lähettäessään tarjouspyynnön. Pääsääntöisesti kerättävät henkilötiedot ovat saatavilla myös julkisista palveluista, kuten numero- ja osoitetietopalveluista.

 

Mihin käytämme asiakkaan henkilötietoja

Henkilötietoja käytetään:

 • Käytettävän ja turvallisen palvelun tuottamiseen
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen, mm. asiakasrekisteri
 • Laskutukseen
 • Tilausten toimittamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Väärinkäytösten estämiseen

 

Miten säilytämme ja suojaamme asiakkaan henkilötietoja?

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Kodin yleisapu ja remontointi JPV säilyttää asiakastietoja Suomessa. Käyttämämme palvelimet on suojattu asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Kodin yleisapu ja remontointi JPV ei luovuta asiakkaidensa henkilötietoja kolmannen osapuolen käytettäväksi. Luovutus on mahdollinen viranomaisen niitä vaatiessa tai maksamattomien saatavien perintätapauksissa.

 

Kuka käsittelee ja pääsee käsiksi henkilötietoihin?

Asiakastietoihin on pääsy vain Kodin yleisapu ja remontointi JPV:n henkilökunnalla. Henkilökunta on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Tietojen hallinnasta vastaa:

Kodin yleisapu ja remontointi JPV

Y-tunnus: 2086091-3

Metsätähdentie 15

01350 VANTAA

 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme käyttää niitä tässä selosteessa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitakin tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen asetettujen velvollisuuksien, kuten takuuehtojen, kirjanpidon ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisten toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakkaan häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoja ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten kanssa.

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteista pitempiaikaiselle tallentamiselle, mm. kirjanpitolain kirjanpitoaineistolle määrittelemä pitempi säilytysaika.

 

Millaisia oikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkaalla on oikeus:

 • Saada tulosteet kaikista Kodin yleisapu ja remontointi JPV:n tietojärjestelmistä löytyvistä henkilötiedoista.
 • Pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista.

Jos asiakastietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esi. markkinointilupa), asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Asiakas voi tehdä oikeuksien käyttäistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos emme pysty tietyiltä osin lainsäädännöllisistä syistä toteuttamaan poisto- tai muokkauspyyntöä, ilmoitamme asiakkaalle asiasta.

 

Luovutetaanko asiakkaiden henkilötietoja muille osapuolille?

Kodin yleisapu ja remontointi JPV ei pääsänntöisesti luovuta mitään henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutus kolmannelle osapuolelle tapahtuu vain maksamattomien saatavien perintää koskevissa tapauksissa.

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä.

 

Evästeet

Kodin yleisapu ja remontointi JPV käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat käyttäjän laitteen internetselaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja.

 

Tietosuojaselosteen muutaminen

Palveluiden ja lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme rekisteröidyille henkilöille.

 

Yhteydenotto

Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme (myynti(a)kodinyleisapu.com) tietosuojaselosteeseen ja/tai tietojen poistoon tai muuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Vantaalla 25.5.2018

JoomShaper